Elevhälsoplan för LYSA

Syftet med den lokala elevhälsoplanen är att den ska utgöra ett stöd och fungera som en ledstång för samtliga medarbetare på skolan och underlätta ett systematiskt och strukturerat arbetssätt i elevhälsoarbetet.

Klicka på nedanstående länk för att ta del av elevhälsoplanen.

Elevhälsoplan för LYSA (PDF, 368 KB)

Uppdaterad: