Skolkurator

Skolkurator står för elevhälsans psykosociala insatser. I uppdraget ingår att stödja elevernas utveckling genom samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal samt att arbeta med lekarbete och skapande uttrycksformer. Kurator ska vara behjälplig i utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Skolkurator kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta långsiktiga behandlingar av psykisk ohälsa. Att vägleda vårdnadshavare till rätt instans är en del av skolkurators arbetsuppgifter. Skolkurator samarbetar med övriga inom elevhälsan för att arbeta hälsofrämjande med elever i grupp.

Kontaktuppgifter:

Karin Sehlin, skolkurator, 072 724 30 95, karin.sehlin@uppsala.se

Uppdaterad: