Likabehandlingsplan för LYSA

Planen mot diskriminering och kränkande behandling, Likabehandlingsplanen, är ett viktigt instrument i skolan för att skapa förutsättningar för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Vår ambition är att alla elever ska känna tilltro till sin egen förmåga och i demokratiska former kunna samverka med vuxna och barn.

Mål för likabehandlingsarbetet är bland annat läroplanens (Lgr 11) Normer och värden där det till exempel står ”att varje elev ska respektera andra människors egenvärde” och ” att varje elev ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor”.

Årets likabehandlingsplan kan laddas ner här:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 208 KB)

Uppdaterad: