Rektor/biträdande rektor

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. I uppdraget ligger först och främst att se till elevernas bästa i alla lägen. Bitr rektor leder elevhälsoteamets olika möten. Rektor fattar beslut om årskursplacering, särskilt stöd, anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp, prioriterad timplan, svenska som andra språk och vidare utredningar. Rektor delegerar till bitr rektor de uppgifter som rektor får enligt skollagen.

Kontaktuppgifter:

Leif Ericsson, rektor,  018-727 79 92, leif.ericsson@uppsala.se

Susanna Ajdert, biträdande rektor, 018-727 81 70, susanna.ajdert@uppsala.se

Uppdaterad: