Skolpsykolog

Skolpsykolog handleder personal för att ge verktyg och metoder i syfte att elever får möjlighet att utvecklas optimalt. Skolpsykologen kan med fördjupade kunskaper se orsakssamband och att analysera komplexa situationer. Skolpsykologen gör utvecklingsbedömningar, begåvningsbedömningar samt utredningar inför inskrivning i grundsärskolan. Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa. Att vägleda vårdnadshavare till rätt instans är en del av psykologens arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Elisabeth Pettersson, skolpsykolog, 072 59 69 001

Uppdaterad: