Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Skolsköterskan bokar skolläkare enligt basprogrammet. Skolsköterskan samarbetar med övriga inom elevhälsan för att stödja elever individuellt och/eller i grupp.

Kontaktuppgifter:

Anna Högberg, skolsköterska, 018-727 53 90, 072 581 95 71, anna.hogberg2@uppsala.se

Uppdaterad: