Asylsökande och skolan

Migrationsverket har tagit fram informationsmaterial för barn på flera språk som bland annat innehåller information om hur asylprocessen går till och vilka rättigheter ett barn som söker asyl har.

Uppdaterad: