Ledighet

Ledighetsansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas in till skolan i god tid (minst 2-3 veckor) innan den önskade ledigheten.

Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation. I bedömningen övervägs följande faktorer:

  • Frånvarons längd
  • Elevens studiesituation
  • Ledighetens angelägenhet för eleven
  • Möjligheten att kompensera för den förlorade undervisningen

 

Jag vill ansöka om ledighet.

Uppdaterad: