Matematik

Matematiska begrepp hjälper dig att förstå innehållet i matematikundervisningen. Sidan innehåller översättningen av de matematiska begreppen med exempel och bilder.

Uppdaterad: