Om svenska skolan

Det är viktigt att du har kunskap om hur svenska skolan är uppbyggd.

Besök gärna www.omsvenskaskolan.se för att lära dig mer om grundskola, gymnasiet och betyg.

16 juni 2016