Om svenska skolan

Det är viktigt att du har kunskap om hur svenska skolan är uppbyggd.

Besök gärna www.omsvenskaskolan.se för att lära dig mer om grundskola, gymnasiet och betyg.

Uppdaterad: