Översättning

LEXIN är ett webbaserat lexikon på svenska och många andra språk som är anpassat speciellt för flerspråkig undervisning.

Uppdaterad: