Sjukanmälan

Ring 0515-777 601 när du behöver anmäla frånvaro och knappa in ditt personnummer.

Vi vill gärna att du ringer före kl 8.00 så vi vet innan skolan startar att du är hemma och sjuk. Du måste ringa för varje ny sjukdag. Om du ringer efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron på nästkommande dag.

Vi är med i ett gemensamt system för alla skolor inom Uppsala kommun för att digitalisera sjukfrånvaron och få gemensam statistik.

Uppdaterad: