Klassernas sidor

Läsåret 2017/18 finns det fyra klasser på Förberedelseenheten LYSA.

Årskurs 7-9 bildar en klass.

Våra sprintelever är uppdelade i tre klasser där två av klasserna arbetar mot att komma in på ett nationellt yrkesprogram och då krävs det att eleverna klarar minst 8 ämnen samt en klass som arbetar för att komma in på ett högskoleförberedande program där det krävs betyg i minst 12 ämnen.

Alla elever är indelade i mentorsgrupper. Mentorstiden är en gång/vecka. Mentor följer upp hur det går för eleverna i skolan samt informerar om olika aktiviteter med mera. Mentor skickar också information/veckobrev om läxor, prov, studiebesök mm till god man/vårdnadshavare. Informationen skickas via mejl.

Mentor bjuder också in god man/vårdnadshavare och familjehem/boendepersonal till utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalet deltar också eleven.

Uppdaterad: