Hälsoinformation

Nu finns information på 1177 som riktar sig till den som är ny i Sverige (asylsökande, nyanlända m.fl.).

Informationen finns på olika språk och förklarar hur hälso- och sjukvård och tandvård fungerar i Uppsala län.  Kapitlet ”Vård och hälsa i Uppsala län” är också bra att känna till för dem som möter nyanlända och som ska informera om eller guida i vårdsystemet.

 

 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/Other-languages/New-in-Sweden---healthcare/Svenska/

 

22 november 2017