Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro innan kl. 08.00.

Det här läsåret har skolan som mål att minska frånvaron.

För att klara målet är vi beroende av att vårdnadshavare, gode män och familjehem ansvarar för att eleven har bra förutsättningar för att orka med skoldagen. Eleven behöver lägga sig i tid, sova på nätterna, äta frukost och komma i tid till skolan.

20 september 2017