SPRINT på LYSA

Läsåret 2017/18 har vi tre SPRINTklasser på LYSA

SPRINT (språkintroduktion) på LYSA ligger under Sprintgymnasiet, Uppsala kommun, där Ulla Klefbom är rektor.

Leif Eriksson är programrektor för SPRINT på LYSA.

Målet med utbildningen är att eleven ska uppnå en god kunskapsnivå inom svenska och i olika grundskoleämnen för att sedan kunna söka till nationellt program på gymnasieskolan, till vuxenutbildningen eller gå vidare till arbetslivet.

 

För mer information, se Sprintgymnasiets hemsida

http://sprintgymnasiet.uppsala.se/ 

20 september 2017