Modersmål och studiehandledning

Språkskolan är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Modersmål

Modersmålsundervisning ansöker vårdnadshavare. Ansökan lämnas till skolan.

På Språkskolans hemsida finns mer information om modersmål.

Du ansöker om modersmål via en blankett.

Studiehandledning

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov.

LYSA-enheten ansöker om studiehandledning när skolan saknar personal som inte talar elevens språk. Vi har personal som talar de stora och vanligaste språken som våra nyanlända elever talar.

Verksamhetsansvarig för modersmål och studiehandledning på LYSA är Halez Abdulkarim.

Uppdaterad: