Mottagning

Antagningsenheten placerar eleven och skolan ansvarar för mottagandet.

Mottagande på Antagningsenheten

Antagningsenheten tar emot elever och genomför kartläggning steg 1, enligt Skolverkets riktlinjer. Kartläggningen visar om eleven har gått i skolan, antal år i skolan, lästa ämnen, intressen och erfarenheter samt förväntningar på den svenska skolan. Kartläggningen som avlämnas till skolan ligger till grund för av Skolverkets steg 2 som består av litteracitet och numeracitet.

Mottagande av en grupp elever på LYSA

Den personal som tar emot en ny klass ansvarar för att bjuda vårdandshavare, familjehem och eleven till ett informationsmöte. Mottagande personal ansvarar för att meddela ansvarig för modersmålsstödet på vår enhet vilka språk som de nya eleverna talar. Utifrån det underlaget vet personalen om de ska boka tolk via en förmedling.

Mottagande av enskilda elever på LYSA-enheten

Mentor bjuder in elev och vårdnadshavare för ett introduktionssamtal skyndsamt i samband med skolstart. På mötet informeras det om undervisning, kartläggning, studiehandleding, modersmålsundervisning, frånvarorapportering och annan praktisk information som kan beröra schema, raster, skolskjuts och att eleven tilldelas en mentor. Eleven och dess vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor och ge skolan information om det som är väsentligt för elevens utveckling.

Uppdaterad: