Rektor och ledningsgruppen

Vi lägger grundstenarna för en lysande framtid!

Leif Ericsson är ny rektor från och med 1 augusti 2017.

Hösten 2017 har vi en högstadieklass och flera SPRINT-klasser på LYSA.

För att leda denna skola har jag en ledningsgrupp. Ledningsgruppens medlemmar har olika funktioner och är för mig viktiga personer.

  • Annika Elenström, bitr rektor för grundskolan
  • Susanna Ajdert, bitr rektor för SPRINT-eleverna
  • Halez Abdulkarim, verksamhetsansvarig för modersmål och studiehandledning.  Hon ansvarar för att elever får rätt till studiehandledning och att den är av god kvalitet.
  • Mehrnosh Ensafmanesh, verksamhetsansvarig specialpedagog och förstelärare, leder kompetensutvecklingen och ansvarar för att kartläggningar genomförs med god kvalitet.

Vårt mål är att ge eleverna en god utbildning för att inom ett år gå ut i reguljärklass.

Vi lägger grundstenarna för en lysande framtid!

Leif Ericsson, rektor

Mehrnosh Ensafmanesh, verksamhetsansvarig för kartläggningar och kompetensteam

Halez Abdulkarim, verksamhetsansvarig för modersmål, studiehandledning och IT

Björn Christiernin, arbetslagsledare

Uppdaterad: