Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Persson är ny personal på LYSA. Hon arbetar som studie- och yrkesvägledare, förkortas SYV.

Birgitta kommer att finnas på skolan tisdagar och de flesta fredagar. Hon kommer att träffa alla elever som går på Sprint samt eleverna i årskurs 9 för att informera dem och vägleda dem i sina kommande gymnasieval.

Telefonnummer till Birgitta är 0708-21 67 03.

Mailadress birgitta.persson@uppsala.se

För mer information om de olika gymnasieprogrammen, läs i Gymnasiekatalogen, finns på nedanstående länk

www.uppsala.se/gymnasiekatalogen

Uppdaterad: